urbar.malatina.sk

Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Malatiná
urbar.malatina.sk

Dokumenty Valné zhromaždenie 31. 7. 2022

Dokumenty sú vo formáte PDF. Správa predsedu Výboru PSU Malatiná na VZ konaného dňa 31.07.2022 Správa o hospodárení PSU obce Malatiná 2021 Správa Dozornej komisie Pozemkového spoločenstva urbarialistov obce Malatiná za rok 2021 Správa OLH  na VH  Malatinej 2021 Zápisnica z valného zhromaždenia pozemkového spoločenstva: Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Malatiná, …

Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva 2021

Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Malatiná Malatiná 148, 026 01 Dolný Kubín   OZNAM Valné zhromaždenie PSU obce Malatiná, ktoré sa  uskutoční :   29.08.2021 /Nedeľa/ o 14.30 hodine v sále Kultúrneho domu obce Malatiná   V prípade, že nebude prítomná uznášaniaschopná väčšina, výbor zvolá mimoriadne zasadnutie zhromaždenia.   Prezentácia účastníkov pred …