urbar.malatina.sk

Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Malatiná
urbar.malatina.sk

Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva 2021

Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Malatiná Malatiná 148, 026 01 Dolný Kubín   OZNAM Valné zhromaždenie PSU obce Malatiná, ktoré sa  uskutoční :   29.08.2021 /Nedeľa/ o 14.30 hodine v sále Kultúrneho domu obce Malatiná   V prípade, že nebude prítomná uznášaniaschopná väčšina, výbor zvolá mimoriadne zasadnutie zhromaždenia.   Prezentácia účastníkov pred …