urbar.malatina.sk

Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Malatiná
urbar.malatina.sk

Dokumenty Valné zhromaždenie z 20. 8. 2023

Dokumenty sú vo formáte PDF. Správa predsedu Výboru PSU Malatiná na VZ konaného dňa 20.08.2023 Správa o hospodárení PSU obce Malatiná 2022 Správa Dozornej komisie Pozemkového spoločenstva urbarialistov obce Malatiná za rok 2022 Správa OLH  na VH  Malatinej 2022 Zápisnica z valného zhromaždenia pozemkového spoločenstva: Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Malatiná, …