Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Malatiná
KINO v garáži PSU