urbar.malatina.sk

Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Malatiná
urbar.malatina.sk

Dokumenty Valné zhromaždenie 22. 4. 2018

Dokumenty sú vo formáte PDF. Správa predsedu Výboru PSU Malatiná na VZ konaného dňa 22.04.2018 Správa o hospodárení PSU obce Malatiná 2017 Správa Dozornej komisie Pozemkového spoločenstva urbarialistov obce Malatiná za rok 2017 Správa OLH  na VH  Malatinej 2018 Zápisnica z valného zhromaždenia pozemkového spoločenstva: Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Malatiná, …