Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Malatiná
urbar.malatina.sk

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Malatiná
026 01 Dolný Kubín, Malatiná 148


Úradné hodiny predsedu PSU:
utorok 16.00 hod – 18.00 hod

V novej budove PSU Malatiná č. 58

Telefón: 0907 700 399  (predseda)

Email: urbar@malatina.sk

Fakturačné údaje:
IČO: 30232210
DIČ: 2020566460
IČ DPH: SK 2020566460

Pracovníci PSU

Predseda : Ing. Miroslav Kopilec, tel. 0907 700 399

Podpredseda : Jaroslav Kramár

Odborný lesný hospodár : Peter Beda