urbar.malatina.sk

Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Malatiná
urbar.malatina.sk

Dokumenty Valné zhromaždenie 29. 8. 2021

Dokumenty sú vo formáte PDF. Správa predsedu Výboru PSU Malatiná na VZ konaného dňa 29.08.2021 Správa o hospodárení PSU obce Malatiná 2019 Správa o hospodárení PSU obce Malatiná 2020 Správa Dozornej komisie Pozemkového spoločenstva urbarialistov obce Malatiná za rok 2019-2020 Správa OLH  na VH  Malatinej 2019-2020 Zápisnica z valného zhromaždenia …