Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Malatiná
Dokumenty Valné zhromaždenie 31. 7. 2022