Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Malatiná
Dokumenty Valné zhromaždenie z 20. 8. 2023