Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Malatiná
Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva 2019

Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva 2019

Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Malatiná

Malatiná 148, 026 01 Dolný Kubín

 

POZVÁNKA

  1. riadne valné zhromaždenie PSU obce Malatiná, ktoré sa uskutoční :

 

28.04.2019 /Nedeľa/ o 14.30 hodine

v sále Kultúrneho domu obce Malatiná

 2. pri nízkej účasti bude táto prvou čiastkovou schôdzou, druhá bude so SPF a tretia čiastková bude v sobotu 11.5.2019 o 14.30 hod v sále KD Malatiná.