Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Malatiná
Kategória: <span>VZ</span>

Dokumenty Valné zhromaždenie 2019

Dokumenty sú vo formáte PDF. Správa predsedu Výboru PSU Malatiná na VZ 2019 Správa Dozornej komisie Pozemkového spoločenstva urbarialistov obce Malatiná za rok 2018 Správa OLH  na VH  Malatinej 2019 Zápisnica z valného zhromaždenia pozemkového spoločenstva: Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Malatiná,  čiasková 1. konaná dňa 28.04. 2019 Zápisnica z valného zhromaždenia …

Dokumenty Valné zhromaždenie 22. 4. 2018

Dokumenty sú vo formáte PDF. Správa predsedu Výboru PSU Malatiná na VZ konaného dňa 22.04.2018 Správa o hospodárení PSU obce Malatiná 2017 Správa Dozornej komisie Pozemkového spoločenstva urbarialistov obce Malatiná za rok 2017 Správa OLH  na VH  Malatinej 2018 Zápisnica z valného zhromaždenia pozemkového spoločenstva: Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Malatiná, …