Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Malatiná
Kategória: <span>VZ</span>

Dokumenty Valné zhromaždenie 31. 7. 2022

Dokumenty sú vo formáte PDF. Správa predsedu Výboru PSU Malatiná na VZ konaného dňa 31.07.2022 Správa o hospodárení PSU obce Malatiná 2021 Správa Dozornej komisie Pozemkového spoločenstva urbarialistov obce Malatiná za rok 2021 Správa OLH  na VH  Malatinej 2021 Zápisnica z valného zhromaždenia pozemkového spoločenstva: Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Malatiná, …

Dokumenty Valné zhromaždenie 29. 8. 2021

Dokumenty sú vo formáte PDF. Správa predsedu Výboru PSU Malatiná na VZ konaného dňa 29.08.2021 Správa o hospodárení PSU obce Malatiná 2019 Správa o hospodárení PSU obce Malatiná 2020 Správa Dozornej komisie Pozemkového spoločenstva urbarialistov obce Malatiná za rok 2019-2020 Správa OLH  na VH  Malatinej 2019-2020 Zápisnica z valného zhromaždenia …