Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Malatiná
Dokumenty Valné zhromaždenie 22. 4. 2018