Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Malatiná
Dokumenty Valné zhromaždenie 2019