Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Malatiná
Dokumenty Valné zhromaždenie 29. 8. 2021