urbar.malatina.sk

Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Malatiná
urbar.malatina.sk

Pracovná ponuka v PSU Malatiná

Máš rad prácu v lese? Máš skúsenosti s prácou na traktore pri ťažbe a manipulácii dreva? Pridaj sa k nám. Naše požiadavky: – živnosť, platné osvedčenia na prácu s ručnou motorovou pílou, riadenie UKT, prácu s hydraulickou rukou. Mzda: ťažba RMP 5 E/m3, približovanie UKT 4 E/m3, rozvoz paliva a iné práce v hodinovej mzde 9 E/hod. Viac …

Dokumenty Valné zhromaždenie z 20. 8. 2023

Dokumenty sú vo formáte PDF. Správa predsedu Výboru PSU Malatiná na VZ konaného dňa 20.08.2023 Správa o hospodárení PSU obce Malatiná 2022 Správa Dozornej komisie Pozemkového spoločenstva urbarialistov obce Malatiná za rok 2022 Správa OLH  na VH  Malatinej 2022 Zápisnica z valného zhromaždenia pozemkového spoločenstva: Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Malatiná, …