Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Malatiná
Kategória: <span>Oznamy</span>

Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva 2021

Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Malatiná Malatiná 148, 026 01 Dolný Kubín   OZNAM Valné zhromaždenie PSU obce Malatiná, ktoré sa  uskutoční :   29.08.2021 /Nedeľa/ o 14.30 hodine v sále Kultúrneho domu obce Malatiná   V prípade, že nebude prítomná uznášaniaschopná väčšina, výbor zvolá mimoriadne zasadnutie zhromaždenia.   Prezentácia účastníkov pred …