Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Malatiná
Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva 2017

Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva 2017

Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Malatiná

Malatiná 148, 026 01 Dolný Kubín

 

POZVÁNKA

Srdečne pozývame svojich členov na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Malatiná, ktoré sa uskutoční :

 

 

23.04.2017 /Nedeľa/ o 14.30 hodine

v sále Kultúrneho domu obce Malatiná